Цена и плаћање

Семинар има две цене, у зависности од начина плаћања:

  • 2.000,00 динара уколико плаћате лично;
  • 3.000,00 динара уколико школа, по предрачуну, плаћа на рачун Друштва школских библиотекара  Србије .

Уколико плаћате лично, можете уплатити цео износ у две рате: прва половина износа уплаћује се до почетка семинара, а друга половина до завршног сусрета, тј. краја семинара. Полазницима који из неког разлога одустану са семинара не враћамо прву половину уплаћеног износа.

 

Бенефиције

На сваких 5 чланова тима једне школе, шести полазник има бесплатну обуку На овај начин покушавамо не само да популаришемо семинар, него и да мотивишемо колеге да се и пре самог семинара упусте у лидерску предузимљивост у својој школи, започну сарадњу с најближим колегама и оформе мали школски тим у којем ће комуницирати и сарађивати међусобно и са другима током целог семинара.