Events Calendar

Јесењи круг 2013.

27.08.2013 00:42
Јесењи круг програм обуке "Комуникација и интеракција у савременој школи" у 2013. траје од 27. септембра до 24. новембра. Пријаве примамо до 23. септембра 2013. године.

Пролећни круг семинара 2013.

17.01.2013 07:40
Пријављивање на пролећни круг траје до 1. марта 2013. године. Почетак семинара је, уколико се пријави довољан број полазника, 15. марта 2013. Завршни сусрет - 18. маја 2013. године.

Семинар у оквиру пројекта

20.12.2012 05:18
Конференцијом "Комуникација - интеракција - акција", која је одржана 8. децембра 2012. у Београду, завршен је пројекат "Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи. У оквиру пројекта семинар је завршило 4 групе полазника, тачније 143.

Пријављивање на други круг

14.03.2012 03:26
Пријаве за 2. круг курса - 16. март 2012.

Пријављивање на 1. круг курса

28.10.2011 00:00
Пријављивање на први круг курса до 28. октобра 2011, а почетак у понедељак 31. октобра 2011.