Институција која подржава семинар

Семинар подржава Друштво школских библиотекара Србије са седиштем:

Ваздухопловна академија

Булевар војводе Бојовића 2

11000 Београд

контакт-особа (за семинар): Славица Јурић