Јесењи круг 2013.

27.08.2013 00:42

Јесењи круг програм обуке "Комуникација и интеракција у савременој школи" у 2013. траје од 27. септембра до 24. новембра. Пријаве примамо до 23. септембра 2013. године.