Претходни електронски семинар

27.09.2011 00:00

Друштво је током школске 2010/2011. године  имало још један акредитовани електронски семинар, намењен школским библиотекарима и заинтересованим наставницима под називом Школска библиотека пред изазовима информационог друштва. Семинар је трајао 24 сата, или седам радних седмица, био је изборни, и спроведен је у Мудлу  1.9 на адреси: https://el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/ 

Аутори семинара такође су биле Славица Јурић и Весна Гошовић.

Семинар је прошло 57 полазника у два круга. Међу полазницима Друштво је добило вредне чланове и сараднике, нове чланове УО Друштва, нове активиране  подружнице, уредника он-лајн часописа итд. 

Погелдајте филмић са једног од завршних сусрета видео-виџету десно.

Резулатати евалуације 1. круга семинара: rezultati_evaluacije.ppsx (410,8 kB)

 

You can read new posts on this blog via the RSS feed.