Начин спровођења

Семинар се реализује електронским путем, на платформи за електронско учење Мудл (Moodle) најновије 2.1 верзије. Налази се на адреси:

 https://kursevi.skolskibibliotekari.edu.rs/ 

Семинар се одржава на српском језику и службеном писмом, па је потребно пре приступа платформи извршити неопходна језичка подешавања на рачунару са ког полазници приступају платформи.

Упис полазника

Упис полазника на Мудл-платформу врши се по позиву администратора у седмици пред почетак курса. Администратор обавештава полазнике имејлом да могу да се региструју на платформу и шаље им лозинку курса и упутство за приступ систему и сналажење у Мудлу. При првом упису на курс ради се о регистрацији и тад је лозинка курса потребна. Полазник сам смишља своје корисничко име и личну лозинку којом се региструје. При сваком следећем приступу реч је о пријави и лозинка курса више неће бити потребна, само се укуцава корисничко име и лична лозинка. 

Предзнања полазника

За похађање семинара и сналажење у Мудлу нису потребна напредна корисничка знања, него само добра воља и стрпљење. Потребно је да полазници имају сопствене адресе електронске поште и приступ брзом интернету. Корисници дајал-ап конекције не могу без проблема пратити курс, а све остале врсте конекција су сасвим довољне. Полазници ће све време имати техничку подршку од својих предавача и модератора, као и припремљена упутства о Мудл-окружењу, што ће олакшати рад и онима који се први пут срећу са електронским семинаром.

Временска динамика

Семинар траје седам седмица. Током трајања семинара првих пет седмица постављају се лекције и одговарајући задаци уз њих, сваке седмице по једна. Шеста седмица предвиђена је за израду завршног рада, који се ради тимски и подразумева примену знања. Последња седмица предвиђена је за вредновање и самовредновање, током које тимови вреднују радове других тимова, сопствени допринос успеху свог тима, те сам семинар. Вредновање се обавља на основу унапред датих критеријума и упутстава.

 

Завршни сусрет

На самом крају семинара планиран је завршни сусрет, на коме морају сви бити присутни, било да се организује уживо или онлајн. На завршном сусрету полазници презентују радове, након њега процењују семинар и добијају уверења.

Време и место одржавања завршног сусрета унапред је испланирано и са њим су полазници упознати од самог почетка. Постоји могућност са се завршни сусрет организује као стручни скуп, при чему полазници добијају и уверење о стручном скупу.