Евалуација курса, децембар 2011.

Евалуација курса, децембар 2011.

Евалуацију 1. круга курса на основу интерног упитника направила Гордана Љубановић, један од предавача.

 

rezultati_evaluacije.ppsx (410,8 kB)