На почетку и на крају

На почетку и на крају

Овако смо се поздравили на почетку и изнели своја очекивања:

Овако смо реаговали након завршног сусрета, после месец и по дана: