Насилна и ненасилна комуникација

Насилна и ненасилна комуникација

Једна од практичних вежби на семинару састоји се на прераду дијалога између библиотекара и ученика, односно наставника и ученика, који карактерише насилност у комуникацији, у дијалог добронамерне и позитивне комуникације. Задатак је наоко лак, али при преради дијалога се не смеју мењати задате чињенице и карактери учесника комуникацијског процеса, а дијалог се, уз то, анализира по предложеном примеру анализе насилне комуникације. Испоставило се да многима задатак није био баш тако лак. Прилажемо два успешна примера: један између библиотекара и ученика колегинице Мире Меглић, библиотекарке; други између наставника и ученика, колегинице Данијеле Алексић, наст. српског језика и књижевности.

Прерада дијалога између наставника и ученика који је заборавио домаћи: Nastavnik_ucenik.doc (78 kB)

Прерада дијалога између библиотекара и ученика који је заборавио да врати позајмљену књигу: Bibliotekar_ucenik.doc (82,5 kB)