Узорни пројекти

Узорни пројекти

Сараднички модели наставе, тимски рад  и пројекат као начин планирања, организације, праћења и вредновања, финансирања и реализовања идеја кључне су теме семинара. Завршни рад који се представља на завршном сурету ради се у формираним тимовима, користећи сарадничке веб-алате. У њима тимови праве пројектну матрицу аплицирајући њоме на симулирани конкурс за пројекат. Током првог круга семинара сви тимови надмашили су захтеве задатка и направили читаве пројекте.

Издвајамо тим "Пазле" из виртуелног Пазлграда, где су сами себе сместили у стваралачкој игри, чији је пројекат КИС (Комуникација - интеграција света) такав да му само остварење недостаје. Пројекат је до те мере студиозно разрађен да изгледа као да су га радили месец дана, а не седам дана. Тим је дао дозволу да им рад као узоран и изнад свих очекивања  објавимо јавно. Погледајте га преузимајући га са доњег линка:

Pazle_projekat_КИС.doc (364 kB)

У другом кругу курса - пролеће 2012. издвојила су се два тимска рада: пројектне матрице тимова Раст и Поверење:

POVERENJEprojektna_matrica.doc (85,5 kB)RASTprojektna_matrica.doc (113 kB)