Portfolio

Чашица - шалица: човек и машина

Озбиљност семинара повремено је "ометала" шала и комични неспоразуми. Већина тих неспоразума потицала је из сусрета човека с непознатим, човека и машине. Највише се комичних ситуација, очекивано, дешавало онима који су први пут на електронском семинару. Коелга Мидраг, уметник по струци и по...

Насилна и ненасилна комуникација

Једна од практичних вежби на семинару састоји се на прераду дијалога између библиотекара и ученика, односно наставника и ученика, који карактерише насилност у комуникацији, у дијалог добронамерне и позитивне комуникације. Задатак је наоко лак, али при преради дијалога се не смеју мењати задате...

Први сарадници Вебциклопедије

Током другог круга семинара Вебциклопедија - каталог веб 2.0 алата добио је своје прве сараднике који су написали упутства и представили неколико веб.алата. Занимљиво, први сарадници сви су из из средње школе у Лајковцу: Миелна, Милијана и Јована. Оне су представљене на страници сарадника на...

Узорни пројекти

Сараднички модели наставе, тимски рад  и пројекат као начин планирања, организације, праћења и вредновања, финансирања и реализовања идеја кључне су теме семинара. Завршни рад који се представља на завршном сурету ради се у формираним тимовима, користећи сарадничке веб-алате. У њима тимови...

Евалуација курса, децембар 2011.

Евалуацију 1. круга курса на основу интерног упитника направила Гордана Љубановић, један од предавача.   rezultati_evaluacije.ppsx (410,8 kB)

Веб-одисеја

Током курса у трагању за сарадничким веб-алатима, бесплатним, нашој култури прихвтаљивим (УТФ8), лаким за коришћење, направили смо праву малу веб-одисеју. Кроз саме лекције, а највише кроз изборне и додатне задатке упознали смо и могли научити да функционално користимо многе...

На почетку и на крају

Овако смо се поздравили на почетку и изнели своја очекивања: Овако смо реаговали након завршног сусрета, после месец и по дана:  

Тема: Портфолио

Нема коментара.

Нови коментар